Posts Tagged With: fight

Officially enrolled for the last term in my junior year!

Seriously, I didn’t think I’d go back to school; but here it goes… as the weeks ahead seem even more promising. We keep on fighting.

fgh

 

I have a story to share before I begin another chapter.

Last semester, before the holidays, I decided not to continue anymore – my journey in the University of the Philippines. I felt so fed up. I thought that all I cared about was academics and the grades I’d obtain from those sleepless nights and restless days. I couldn’t expound how painful it was to have all my thoughts convoluted inside my head. I wanted to take a break which was later on discerned as an escapism in disguise. That’s too coward and I know that UP breeds people of valour. To run away from my obligations is a shame.

I was thinking that I might be selfish for wasting other people’s time, money, and effort to send me to where I am now. I might be selfish for wasting other people’s hopes upon me. I fear I might be selfish because I could not give back enough. It’s true that I had been too selfish but not just because of the reasons stated beforehand. In reality, I am selfish for thinking that I could not go beyond. I became selfish because I tried not to fight against the fear that there is an end in the road so I could not go further.

I was determined to leave. I was already planning where I would apply for a new job. Until one day, my mom woke me up. She asked me to turn over my laptop. I was confused. She should know very clearly that I couldn’t do my works without it. She told me that it should be given to someone else who needs it. I deserve my laptop, why should I give it away?

So I wondered. I told her, “but I need it! what will I use in school?” She answered me with a question, “Who told you that you would enroll?” My heart broke a little, slowly, one-by-one, into pieces. I exploded inside but I kept myself composed in front of her.

Even if I already confessed to my parents about how I wanted to take a break from college life, I felt insulted about how my mom treated my Leave of Absence proposal. At that time, I already understood that they disagreed to their-daughter-who-used-to-be-the-most-passionate-and-successful-student-they-know-now-wants-to-stop-schooling. Maybe I hurt them for not seeming to care at all and I feel so sorry for giving them the worries. I was hurt when I heard directly from her that I am not going back to school anymore but maybe she was even more hurt when I told her I do not want to go to school anymore. I appeared to them as if I would remain as tough as my words but nobody had an idea how much it killed me to know that giving up was made possible.

There I totally realized that in spite of my willingness to leave, there was that shattered little part of me that wanted to stay. That part of me was scattered and was waiting to be picked. My doubts dropped that piece and I wanted to put it back again where it first bloomed. Once again, I am longing for this voice of mystery that would whisper me stay…

From the sublime feat until the sweetest defeat, I’ll hold on.

 

 

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Hanggang Sa Muli

Ito na marahil ang unang post na ginamitan ko ng diskursong Tagalog; ngunit hindi ito ang nag-iisang post na gagamitan ko ng puso. Gusto kong maiba naman ang atakeng aking gagamitin upang maipahayag ang bugso ng aking damdamin. Sumusulat tayo hindi dahil inutos, hindi dahil pinilit, at higit sa lahat… hindi dahil upang magmalaki.

Ako ay isang manunulat hindi lamang dahil ito ang napili kong trabaho, kundi dahil ito ang aking buhay.

Naaalala ko pa ang mga lumipas na taon kung kailan ko ginugol ang aking kabataan bilang isang indibidwal na sanay na mag-isa at nabubuhay nang hindi humihingi ng kahit anong panahon mula sa kanyang mga kasama. Masaya ako dahil akala ko ay malaya ako sa ganoong sistema. Sa pagdaan ng ilan pang mga kabanata, aking napagtanto na may kulang pala. Bagamat hindi sa aking pagkatao, may kulang pala.

Ano ba ang kulang? Gaano ito katimbang upang magdulot ng epekto sa akin? Hindi ko kayang sagutin. Ako ay namamangha sa kung paano nga ba pinahihintulutan ng pagkakataon ang bawat pagbabagong maaaring maganap sa loob ng pahinang bumubuo sa nobelang alam kong akin.

Noon, sumusulat ako sapagkat kaya kong gumuhit ng sariling mundo. Ngayon, pakiramdam ko’y unti-unting nagbabalik ang bawat teksto na aking nailarawan. Mayroong parte ng aking pagkatao ang natatakot sa posibilidad na magkakatotoo ang bawat detalye. Labis na nakabibighani ang pagsasakatuparan ng pangarap na dati’y binibigkas lamang. Natatakot ako. Natatakot ako sapagkat hindi ko akalaing ang daigdig na pinaliit ng aking imahinasyon ay isang bulgar na pelikulang nagdidiiin sa bawat eksenang makatotohanan.

Magulo. Tulad ng aking kwarto kapag hell week, tulad ng aking buhok sa tugatog ng mahanging bundok, tulad ng aking malikot na pag-iisip. Maingay, tulad ng pagtibok ng aking puso sa tuwing maririnig ang yapak ng papalapit na banta sa aking propesyong napili. Malungkot, tulad ng pinaghalong init at lamig na patuloy na uusig sa aking konsensya kung ako ba ay nagkaroon ng silbi sa araw man o sa gabi. Mapanlinlang, tulad ng mga markang akala ko ay papasa dahil sa puyat at pagod na inabot. Mapanghusga, tulad ng bintang na ibabato habang patuloy kong tinatanong sa sarili, “Sapat ba ito?” Alam kong hindi. Hindi, kailanman, ako naging kontento.

Lahat na yata ng sakripisyo ay aking naranasan makarating lang sa inaasam na paraiso. Mabilis. Matagal. Madaming tukso. Ang paglalakbay pala na ito ay hango sa postura ng impyerno. “Sige, ituloy mo”, ang palagi kong sinasambit. Imbis na magsawa, kailangan kong masanay. Malupit ang hagupit ng bawat latigong katumbas ng pagkatalo. Mabangis ang mga naghihiyawang boses, nakabibinging katahimikan, at nagpupumiglas na kaluluwang nais kumawala sa rehas na nagkukulong sa kung anuman ang sigaw ng karakter na binuhay ng nag-aalab na apoy ng pakikidigma.

Malalim. Ang pinaghulugan ng aking ipinaglalaban, ang mga salitang akala mo hindi maiintindihan, ang pares ng matang nakikiusap sa paglabas ng katotohanan, ang sugat na dulot ng digmaan, ang hukay na nag-aabang. Isang maling galaw at “patay ka!”.

Mayroon pa ba akong dapat katakutan? Nasindak nang paulit-ulit, isang ritmong sumusunod sa musika ng daigdig. Mayroon pa ba akong dapat pagdudahan? Nasilaw sa makulay na palabas, isa palang pagtatanghal ng masasayang payasong sa likod ng entablado’y may mga luhang nakalulunod. Mayroon pa ba akong dapat sukuan? Nasaktan ng matatalim na sandatang ibinabato ng hindi naman lubusang kilala… sino ba sila? Ano ang ginagampanan ng mga elementong ito upang magpadala na lang ang sinuman sa agos ng walang patutunguhan? Hindi dapat. Hindi dapat sagutin ang mga tanong na wala namang kwenta – walang kwenta sapagkat nakasuot sila ng maskara. Hindi pala talaga ako nagtatanong kundi umiiwas. Duwag! Walang silbi ang umiwas sa responsibilidad na dapat ay pinagsisikapang tuparin.

Walang tigil akong pumipindot sa pagtipa ng aking keyboard dahil umaasa akong may mararating ang artikulong sinimulan kong kausapin. Ayaw nitong matapos. Ayaw ko rin, ngunit kailangan na.

Kailangan ko ng bumangon mula sa lugmok na istilo ng pakikibaka. Hanggang dito na lang muna. Sana bukas ay may mapatunayan na.

Hanggang sa muli.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Never Hold Back, Youth Holds a Fight

A forum on STUDENT ACTIVISM Showcasing the Historic Role of Filipino Students on Nation Building and Genuine Social Change

Emergences of local and international issues that are vastly contributing to socio-economic political systems have been discussed by a speaker who seems professed on his discussions. Topics such as violation of laws (e.g. police brutality, campus repression, continuous plundering), Post-Martial Law, Human Rights, Militarization, ISIS on world order domination, societal divide, educational maturation of the Philippine electorate, bureaucrat capitalism, development on socialism, ruling classes, indigenous people, collective rather than monopolize leadership, and national democratic point of view are discerned through their interconnectedness with the current events happening in the society. An abundant historical knowledge of student movements are substantiated through myriad evidences that lead to a single stance: the youth has been serving as the nation’s catalyst for change in various ways.

Prof. Mykel Andrada has deliberated a comprehensive report entitled Role of the Youth in Nation-Building and Social Change. It has been said that with the assistance that the modern technology provides us, the youth is being challenged to establish more relevant concerns. This may enhance not only a person’s outlook towards a progressive perspective but the enrichment of an entire system’s functions as well. Quotations from familiar sources are cited for further illustration of what is being talked about. One of them is an excerpt from an article Youth on the March, 1968: “A nation that does not continuously renew itself through progressive-minded and militant youth cannot possibly advance. A world of timid and apathetic youth will merely feed all the regimes of injustice and exploitation with a constant flow of manpower for exploited labor and cannon fodder for unjust wars.” Here, to rebel is justified has its meaning emphasized.

Student activism is more than just a political agenda, more than just a flaunt of influence, more than just a physical presence- for it awakens the spirit of awareness among the citizens of a state whereas the moment that unity offers its aid, is the time of global empowerment. As how the usual saying goes Youth is the hope of our nation; through acts of involvement, comes a compelling discourse on how a person can inspire significant drive to transcend advocacies into success. It is through student activism where future pioneers are rooted from. It fuels larger possibilities and greater outcomes to finally take over the dogmatic realms which challenge the capacity of every individual to choose whether to remain stagnant or keep fighting.

            Social investigation, facts gathering, analyzing, critical thinking, making a stand, planning, and acting may sound simple. The complexity lies within how these terms are put into actualization. Once the purpose is realized, the passion for revolution burns with a brighter flame. Life is vital, as survival encourages risks. Life becomes more meaningful if spent in service.

Categories: Evaluative Essay, Reflection | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

What If Your Best Isn’t Good Enough

We all have that feeling of joys and of sorrows. These two are what basically consist our daily lives. It’s either we feel good or we feel bad about certain circumstances that may come our way. Days are hard-earned. Nights are sleepless. We sacrifice such chunks of comfort for the benefit of our larger aspirations.

At the end of every episode, rages another show in a series of memories that are supposed to teach us: Lessons… Lessons which are not similar to those that we learn from school wherein lectures are primarily given before the examination. In real life, we have to take the tests first, then lessons. We may eventually surpass ourselves.

Sentiments are everywhere located in each chapter of our own stories. Whether we like it or not, we are thrown here in this world to feel alive yet it is so paradoxical that there are times when the things which actually give us life are the same ones which nearly push us on the verge of giving up this battle called survival.

Have you experienced that moment when you seem to have done enough yet none of it will suffice the demands of the environment you are in? You try to search for anything to blame yet cannot find it because you think that I got this. You list down all the possible works you can do for hours, for days, for weeks, for months, and even for years to prepare for situations that perhaps bring you that rush of nervousness and excitement; but when time comes, that you almost had it all, the world is as if to slap right to your face the kind of mess that you have been. You will never be ready until you experience the conditions. A wild dimension is about to snatch you from those sweet tales into a tragic story of defeat.

What is wrong: to expect too much from yourself? to wait for something else to happen that is not meant for you? to assume success? Is it then alright to accuse yourself of being too much of a failure? One’s self who is nobody but a shadow. A shadow which is nothing but a mere existence of false hopes. -then you start to question the verity of life. You start to indulge your being into the darkness that leads no path.

 

When you try your best, but you don’t succeed
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can’t sleep
Stuck in reverse

– Fix You

 

Feel the wind all around
All the courage to be found
Who knows what’s out there
I know I’ll get there

– Still I Fly

 

If one thing I know, I’ll fall but I’ll grow
I’m walking down this road of mine, this road that I call home

– Am I Wrong

 

Now, here are songs you might like to listen to. Uplift the spirit that deserves no doubt, no insult, and no regret… for yourself is all that you have to stand up again. Yourself is all that you have to confront the challenges and beat them up- they may hurt you, cause you wounds, leave you scars; but they cannot suppress a spirit that stays faithful to its master.

What if your best isn’t good enough? is not a question but a threat to your character. You shall not be deceived by temporary knock down’s because the truth is, you can always get up. You can always fight back. You can always win in your own ways. Just by reaching your best shot, you had already aimed at victory. There’s no such thing as failing because you tried.

It is impossible for us to risk ourselves defending the ones we love, through terrifying attacks of courage and persistence, just for nothing. We are not here just for nothing. We are here to prove the worth we have been holding on for so long. We are here to claim the fact that we will carry on, no matter what.

Your best is more than enough.

Categories: Inspire | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Metamorphosis of Love

SAM_9567

Life is not a series of chances but a series of choices.

A heart usually portrays the essence of love, of Romanticism, of people’s involvement in a relationship that demands commitment, trust, and loyalty; but a heart might mean a different thing that tries to incorporate a wider and deeper understanding of how love actually exists in a person’s life- where happiness stays and grows from within. However, the butterflies signify metamorphosis- an agent of change that persists to survive in this world.

Just because you want it, doesn’t mean you can get it. Destiny is not carved in stone because it is something you have to create on your own. Beyond the freedom set upon the spark of divinity that’s given from the very start, you get a life… full of uncertainties, doubts, and risks. You endure a battle and insist to win for you think of the importance of the things you love is what truly matters. But, is it really worth the fight? Do you deserve to fall in love that depends from the intensity of the presence of others? Does reality have to seem so vague that you associate real joy from the attachment you get used to? Is it then fair to blame circumstances when you lose yourself while finding the significance outside of it?

Perfection is imaginable yet it is not possible. It cannot be achieved. It is so unfair to expect something that goes too high enough to disrupt your view of reality. You accept the love you think you deserve that you eventually fail to realize that what you’ve been seeking for the whole time is already in front of you waiting to be held on for so long. You miss the chances that are reserved for you while chasing for the ones you desperately hope for. You end up undecided, left out unfulfilled. Is that what is considered as happiness? Of course not. You commit mistakes just like anyone else. The bottom line is, it might be too late to catch up with failures. You learn to let go.

What you believe keeps you going, isn’t it? What you believe is what triggers you to remain intact with your goals in life. You often accompany it with the thought of being extremely in love with something else. So when it is gone, the happiness fades away. That is what happens in a heart that is filled with butterflies. There are things, there are people… that will come and leave. Some will stay and others are meant to go away. Permanence is rare. Definitely, there are things that are bound to visit you temporarily. There will be a moment in your life when your actions are transformed into regrets. It makes you unsatisfied. Will things ever be put in their proper places? Yes. You just have to explore a great sense of being alive and discover that happiness is not all about romantic love, or gifts, or committing to someone, or keeping a promise- but about the innovation and development you attain while enduring the pain you receive and being passionate about your principles no matter what, each day.

Happiness is a choice yet so difficult to stand by it. Love freely. Who cares to give it back?

Categories: Feature Article\, Inspire, Reflection | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Faith that is Not Tested, is Not Faith At All

While the downpour of rain was heavy all day long last Saturday, I was able to grab my chance of clinging into my academic obligations. I did not fail, somehow, to comply with my to-do-list. Perhaps the weather was really gloomy and not everything inside our house had fallen in its proper place, I still tried to manage my schedule and my mood. That’s right; to manage myself and the actions I would take has always been necessary for a harmonious living- well, at least from my viewpoint.

Some readings I was trying to study that day is about the orientation towards being… something is about existentialism provided that the writer itself has this perspective saying Not that we believe that God does not exist, but we think that the problem of his existence is not the issue, and the other literary piece has been talking about this creatively ambiguous but witty format of what the persona aims to express; but justifiably, I got the gist of the articles I have read. Anyway, it’s all about how we’re to interpret the given symbolic entities which meanings invariably depend to our intellectual capacity and background. It’s up to me, actually, upon whose way of thinking I am made-up to affirm or deny, right?

We all know that in Philosophy, two major groups of people pave its path through the broadness and deepness of discussions- Christians and Atheists. I surely belong to the first one. I just can’t imagine how I was able to deal with the articles wherein atheistic viewpoints are technically considered. Each time I had to support my own ideology and never falter to what I have believed for more than a decade. I told myself that open-mindedness is not a bad thing at all. Essentially, it’s quite a brilliant means to transcend into reality without having to seem too arrogant, ignorant, conceited, and rude. Having an open mind to things doesn’t mean inability to decide for one’s self but maturity to cultivate the values that can eventually lead us to excellence and a better understanding of the world.

Last Friday night, when I am alone in our house and the storm was on its rage, I recorded my voice. This recording lasts exactly up to one minute as it plays. It is supposed to be an alarm which will of course motivate me to get up. Considering its inventive script and a bit proficient tone that speak in straight English, I honestly regarded this habit as some sort of fun. I’d have to adjust the volume to minimum so as not to frantically disturb others; though it’s fine if they’re interested in it.

1911710_635183446536489_4490760_n

(Photo of me in Paoay Church, Ilocos Norte during our historical tour;

but Our Lady of the Atonement Cathedral is where I constantly go every Sunday)

Today is Sunday, the start of the week, when I’ve written this. I truly deem that waking up early contributes to man’s productivity and success. So it’s a deal for me to start a day or even a week right enough to make me feel so guilty if ever I do not keep hold of consistency. I am persistent about my dreams, and this blog of mine can attest to that.

Going to church becomes the fundamental system running throughout my character. I’m not the person whom anyone can convince not to go out for mass attendance, especially since when I have started my routine here in the City of Pines. It is a breath of fresh air, a lift of soul, a beat of heart, and clarity of mind- for me as a being. Tell-me-you-can’t-go-but-don’t-tell-me-I-can’t type of attitude is what I got.

Before I could stand under a shed to wait for PUJs, I passed through rustling winds and flooded streets; but still, I could feel the banality of what I am doing. Excitement is expected of me as I fulfill what I want, what I need. There’s this vehicle that stopped in front of me. An old man got off. He is familiar; I always see him on his way to church. He’s passionate about it and I can thoroughly confirm the verity of his faith. Perhaps he’s not too normal (I guess he’s ill due to age-related sickness) and I just can’t say what it is that bothers him. I just know he needs someone to accompany him whenever, wherever, because there’s no safe place nowadays.

Just like at that moment, he didn’t have an umbrella and the rain was pouring hard. It’s cold and I could see he’s tensed. Magsaysay PUJs passed but I am taking the Bonifacio route. So the man was. It’s as if he’s in a hurry not to get late for the mass (though it repeats hourly, in different languages). He’s about to get in a PUJ but its signboard said Magsaysay. God knows how I wanted to offer my umbrella to that man but there’s a bit of force that insisted not. But, when this driver saw the people waiting, he immediately changed his route. So an old couple, I, and the old devoted man, were able to take the ride. I felt an ease that we’re finally on our way to church.

Traffic was not too heavy maybe because it’s still early and the weather wasn’t too good. The PUJ stopped in front of the Cathedral and the vehicle was suddenly more than a half empty. As I crossed the road, I saw this familiar old man taking his steps towards the church. This time, I couldn’t let go of the chance that I might help him. I offered my umbrella and we both took some meters. All of a sudden, I remembered my grandfather. Is he doing fine in our home? Does he feel sick? Does anybody take good care of him? Does he miss me the way I do? Can he still endure and wait for me to get back? Tears watered my eyes but I couldn’t let it fall. For the first few times in months, I heard again the word “apo” (grandchild), with a different high impact melody in my ears. The old man was shivering and a strike of blame landed on me for not doing it so earlier. His age marked those slow footsteps and a notion of helplessness and uncertainty from the environment where he belongs; but I could perceive his hopefulness and it fueled me to keep going.

I thought, I just thought, I am very faithful and this is so exceptional about me. But no, I’m somewhat wrong. There are a lot more people like this man that is full of love for his devotion to God and passion for life. He might be alone at a sight, but inside he’s so full of faith that he couldn’t even think that nobody is there for him. His power of belief makes him stand, walk, and offer himself everyday that until now, he’s able to live. At that very moment of his tight grip (signaling a pinch of gratefulness that someone is confirmed to be there for him even at the slightest point of time), I felt so empowered.

Kindness is contagious. It comes from this man, not from me. I am merely one of the many noble instruments to make people be reminded that The Holy still exists and will always persevere because God doesn’t really leave. God is always here. God is always with us.

A lot of times go by that our faith is being tested without actually the recognition; it just happens. This story of mine for today is just one among the myriad instances that the power of love, hope, faith, and existence itself is realized. Each day can be a miracle, that we all breathe, that we’re all residents of Earth. We discover ourselves in every drop of a second and we explore our lives further not through our own but through our fellowmen.

As for me, I get inspired by you. Criticisms, adversity, loneliness, doubts, and emptiness get clearer every time. I am determined to face such struggles and fight for myself, fight for you, men of amazing faith; because you let me believe that I am not alone in this battle, that we can actually hold on to our beliefs, that we can actually carry on through our passion, that I naturally acquire this spark of love for humanity and that these testimonies trigger me to live. God is with us all the time at all places, in any condition. Impossible can be possible because we believe. God is whom we believe, that’s why we actually can.

Stronger, is how I call. Faith that is not tested, is not faith at all.

Categories: Daily Post, Inspire, Part of Me, Reflection | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Always fight for the things you love…

even if it means

having not to sleep at times you almost shut your lids above such eyebags

having to let go of the worldly pleasures that once gain you that adrenaline rush

having not to cry for a tear cannot fall anymore

having to smile and bring your own sunshine upon others

having not to fall to traps of another door

having to hold on for the passion which keeps the fire burning

having not to give up this only hope

having to carry on because you know that the world is waiting

 

because they are expecting

you have to keep moving

because they thought of the part that’s only exciting

you have to go on

you can never fail this one

you can, you can, you can

 

Always fight for the things you love.

Hey, even if it kills you. Stay alive. Stay still. Stay…

 

sane.

 

 

Categories: Poetry | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Creeped Out Valentine’s

One of the toughest days I’ve ever had,

So help me God.

Those lines were the only thoughts that I was able to put into concrete terms as posted on my twitter and facebook accounts. Yesterday was full of hassles yet I don’t regret breathing, I don’t forget breathing. I survived anyway and most of all I managed myself. I managed to have my tasks done. I managed to live by the day. I managed to look forward for a rest when the night comes and eventually wake up on a beautiful sunrise. Perhaps it’s just too ideal but I liked it in some way that it could be an aid to keep me going and do better.

So I’m starting to recall what happened on the night of February 13. I was coping up with usual works both in school and in house. Well, I ate lunch and watched Penelope before I went back working. Procrastination is part of the process. I have five classes to deal with the next day, from 7:30 AM to 4:30 PM. In that case, I have to (at least) wake up before the clock strikes at 5 in the morning and take my daily dose of cold showers.

I thought I would be late in my PE classes for the first time because while on my way to school, vehicles were even more jammed. Lucky I was wrong because it’s our professor who came late for the first time. No, it’s not funny. I don’t like to be late either if that happened to me. The class reporters continued their very long discussions that already lasted for two weeks. I knew that we’re having a quiz when they finished. I was not able to prepare for it maybe because the notes as I could see were rigorous texts sticking on thick sheets. Ready or not, quiz started. I just answered the questions with all that I could. After that, I had a brunch in less than ten minutes. A friend chose to stay with me in the caf even if it meant reviewing along the offbeat notes breezing in… oh it’s Valentine’s Day. Some of the people would refer to it as S.A.D. representing Single Awareness Day (Who cares? I’m celebrating it for 17 years, by the way). Next class on Speech Communication coming in. Well, I’m kind of tensed whenever I’m thinking of the idea that I do not have any bloc mate; but since I really like our prof and her teaching styles, I’m kind of enjoying it, too. We had the lectures there and another activities that would keep bothering me as days got to pass by. It’s always like that. Flexibility is a must… versatility at its finest. From time to time, I’d have to update my personal and academic schedule in one.

I headed to JL Bldg. because I needed to have our research paper’s last chapter printed. Overpricing (to what I believe it is… because I used to walk near UC to look for  Piso Print Shops) was expected. Staple wires ran out, never mind. I was touched by a relief that I finished an output of one of the heavy papers we’re asked to write about. Next, I’ve had to stay in the library for an hour to please *note to self that I had to browse my Math lessons for the exam, though I couldn’t feel I’m prioritizing it. What’s the conflict going on between me and CRS during the time of constructing my class schedules? How on earth was I given history and math classes during holy hours? Practically, I couldn’t complain but I should feel grateful instead that I completed my units. I stopped pondering and went to CSS AVR for History class. I guess it’s in a good way that I ignored the urge of going to the comfort room because if not, it could have been too late for me to be informed that the room was moved to a farther building up there. I texted other classmates to tell them. We discussed stuffs and were given a bunch of readings (that’s not new to me anymore though it really costs me all the time). After that was the time to take the exam in Math. ‘Let it be’, I told myself. I found it something that was easy but was hard. Like, what? It’s always the feeling that I thought I knew what I was doing but I could have just been mistaken. Confidence was not always a good thing, you know.

I finished the exam in a few minutes, I think. So I hanged out with friends first. We bought some chocolate flower/ flower chocolate *whatever for ourselves. I felt cold, oh my. Then we went to the mall. When we got inside, we parted ways. Some went to the supermarket and the other went to see her boyfriend. What happened to me? I could finally pee. It’s almost 3 in the afternoon so I had to go back to the campus again. On the hallway, I saw another friend, Tyl complaining that her other friend, Agatha (whom I’ve seen near the gate as I entered) left because of their case study. So we’re currently the buddies. We stayed near CAC AVR wherein below of it is the Dap-ay and the view of the fair (CAC week) could be seen. Minutes passed and prof hadn’t arrived so I decided to put the papers on our green envelope downstairs. A pinch of boredom started to crawl on my nerves probably because of the lack of sleep and of the need for pigging out. Hormones aside, I could sometimes blame my vitamins. We looked among the items that were on sale. Tyl bought two books and when she’s about to put them on her bag, I heard her mention about the readings she just photocopied. She was right when she thought I needed the copies, too. (She had an embarrassing moment I wouldn’t tell.) We went to another building to get the readings I couldn’t describe more than being thick. I fell in line. Stairs seemed to be a long road at that time. After I’ve gotten my copies, we sat on a nearby bench for a while. She had classes to attend at 4:30 so I accompanied her to KA and I eventually went to the mall again.

I was on my way to the book store when I received text messages from Myca telling that she had her classes and those who have free time should already be in Dap-ay for the event preparation. I didn’t immediately respond because I was still wandering despite the fact that the crowd could even give a lot more stress to me. No, I’m not bitter. It’s just that I chose to have a different preference or mode of living on that nothing but an ordinary day. Yes, hearts day is an ordinary day. Although to some people, it’s the moment to show more love to their ‘special someone’. After thirty minutes, I had my phone ready for calls and messages then I went back to the campus. They were already fixing the settings. I put my bag on the chair and tried to help. The Bonfire Poetry Reading started exactly at 6 PM. The place was full of decorations, romantic lighting, grass field, rose petals and flowers, mattress, chairs, equipments, cameras, musical instruments, and ofcourse the bonfire. The event was really inspiring. Rather than feeling the tiredness I am bearing with me, I could feel a soothing essence the whole time… as I sat on the grounds near the bonfire. I could feel the intense performances. I could feel the passion of the performers. I clapped and smiled and laughed and fell in love as I sipped a cup of hot coffee. ‘What a relaxing way to end the day’, I said.

It was really dark when the program ended. I was alone and it’s quite frightening. The night was intimidating. The night reassured me of nothing. I never thought that there would be another tiresome moments. There were a lot of vehicles but none of them was suitable for me to ride on. My feet definitely brought me to a lot of places in Baguio City but I felt like there’s no hope of escaping the situation. I was really tired but I must not entertain this kind of feeling for I should reach home safely. I should be hard enough to contain all the happenings so I could separate myself from harmful elements, in any form. I was convincing myself the whole time that I could endure those hazards all by myself. It’s almost midnight and it’s becoming scarier. I risked to ride on a jeepney than having not to ride on anything at all. Nobody answered my calls. I was trying to forget all the negative possibilities that might occur on that wild night as I was keeping in mind that God is with me no matter what happens. I got out of the jeepney and I had to walk a distance. I was praying while I walked fast. I didn’t care about the curfew anymore. I just wanted to go home so badly. I held my phone. I gripped on my bag so tightly. City lights looked bright yet they were so far. My worries almost faded away but I could see an aggressive dog towards the street I’m heading to. It might chase on me anytime. Nobody would help me if I got bitten. Nobody was there whom I could share my fears with. A taxi came beeping on me (Oh Manong, where have you been?) and I got inside of it. It moved backwards as I pointed to Road 1 Extension. I didn’t care if he would get mad because it’s really for a very short distance. He asked why I was just standing there at the place where he had seen me. I answered him with all the truth that I was afraid of the dog. He was neither sarcastic nor annoyed with what I’ve said. It appeared to be like more of being concerned. Damn, I miss my family. No tears would fall.

The gate was locked. I shook it for chances that it might be opened or they would hear me. Minutes passed that all I could see was an enveloping darkness and I could hear the barking of the dogs. I climbed the very high sharp-edged fences. I might get hurt, I am not sure but that’s the only way I could enter. I threw my phone inside landing on the grasses, then my shoes, then my bag. I stepped on the grills and grabbed the branches of trees. I could be injured anytime or I could be blamed as if acting on a crime. I continued anyway I don’t intend to cause harm to anyone. I jumped. There I went rushing with my phone, shoes, and bag as I knocked to the locked screen door. Ate Shiela came over and opened it for me. She asked me why I came home late and I told her about the school activity. She asked me if I’m alright and I told her not too fine because I’m really tired. I was not able to fix my things anymore or even change my clothes. I was knocked out. I am alive, thanks be to God.

Next morning, I was about to go to the bath room but Ate Shiela came upstairs to ask me if I had seen her mobile phones. I just found out that they were lost since the night of thursday. It was shocking because we’re thinking that it’s impossible that they might be stolen from the ones outside. So the doubts were confined inside our house. I was afraid. Yes, I’m innocent. Yes, I have not done anything that’s wrong. Yes, it’s not my personal problem. But hey, it’s a serious case. Whatever the reason why her phones are lost is a threat to all of us here in this house. It’s either the same thing could happen to us or we could be blamed by the incident or simply because I could really feel that we’re all tensed and confused, especially the sadness that it had been bringing to Ate Shiela.

Valentine’s Day might not be as sweet to me as it did to others, but I was being trained to be more active in participating with what in life are real situations I shall get involved into. I explore a variety of the world’s dimensions and discover more about myself, about other people, and the linkages to our surroundings that form interaction and bind us together as one whole community… as one whole universe. If this is how I can be taught, I accept. I want to learn either the hard way or tactically. I just need my sanity.

Lord, enough for this day. Let us all heal our wounds first before an another bloody battle. Come join us in every struggle that we face, in every problem that we solve, and in every challenge that we continue to fight for.

Categories: Daily Post | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

I don’t want to…

I don’t want to complicate things anymore. It’s either I fight for it or just let go. Sounds simple.

Categories: Daily Post | Tags: , , , | Leave a comment

Equilibrium

Here I go again. Tonight, I am willing to share to you an article that I have written a couple of months ago. It is composed of facts and opinion stated by me. It is about citing some insights that I think could have been remarkable within the noted movie. Honestly, this work of mine had received a not-so-high score due to some grammatical errors and some statements ambiguities; but I’ve decided to post it anyway because I believe I have learned. It’s the thought that counts! I offer to you my sincere apology on anything that you might find misleading. How I wish I could have written it better but I chose to preserve its original form to look back and see how I used to understand things. Here’s to a young woman and the others who aspire to be motivators of improvement.

Have a happy weekend.

 ‘Equilibrium’ : Film Insights

equilibrium-99_resize

Photo Courtesy : http://www.tboake.com/443-equilibrium-f2009.html

What does it take for the world to attain the balance that they need so nothing could ever go wrong? Do they really have to sacrifice the purity of mankind for the sake of one’s personal intentions? Why do others have to be blinded by rude societal disposition? Not an answer could register in my mind as I witnessed the first few parts of the movie we’ve watched- ‘Equilibrium’; but as the story started to roll down the consequences of the events, I then realized that even the things we’ve thought would be the smallest… might sometimes be the biggest contributor of change not just to one person but to the dependent generation.

As I recall, the movie started through an action series which exemplifies skills in attack and defense. Opposing troops of armed men exchanged their bullets and it was obvious that the other team is losing due to the strength and tactics of its opponent. It took me some minutes to absorb what has really been happening. Into my surprise that the reason behind the killing is the victims’ disobedience to the highly-implemented rule which prohibits everyone to feel emotions! Freedom was nowhere to be found. It was being murdered by a capsule- being taken like a dietary supplement on regular basis. There’s no way for an escape especially to those who think they were weak and powerless; while death was the doomed cliché to those who have tried to fight against the misleading laws of unjustified governance. The idea of the institution officers who have probably agreed on this condition, might as well in my opinion, seemed to be stupefied by their selfish ambitions. How on earth could anyone be legally permitted to exploit the rights of the people to deal with emotions and express their feelings? This is unimaginable in reality.

This is why I found it hard to finally get over unto the movie’s extent since it was my first time to see it and to be exposed into that kind of irrationality (though I’ve watched movies before that were a bit similar to this). On my perspective, the film-makers made it through such an ‘eye-opening’ point of view. Coming up with this quality of story amazed me for it doesn’t just showcase something that is unique. It is a collection of genuine facts summoned together to be able to establish a film that leaves a mark to its viewers. Considering the situational cases that we have today in our society, the message that the film has been trying to imply is useful for it could increase the viewers’ awareness about mindlessly degradation of human dignity (in any way that it is being actualized) and how it should be countered. Based on its impact to me, I might say that ‘Equilibrium’ has this inspiring feature which could uplift spirits of either young minds or mature ones to continue fighting in spite of the risks that wait. For me it’s like standing for my principle or not standing at all. ‘Not standing at all’ because the choice is within ourselves. The best is about to be attained not because righteous people choose to be with who is strong at the moment but they choose to be with who ought to be strong, instead- and those who ought to be strong are those who never quit to follow the right path.

Citing one of the evidences, I am still reminiscent of that Maguindanao Massacre. The issue beneath this clutter of words keeps haunting me though I am not personally involved… and this clipping in the newspaper caught my attention: Janvic Mateo. (2013) Arraignment of Maguindanao massacre suspects set on Wednesday: Manila, The Philippine Star News. Good news! Justice may finally arrive after the reported death of the people. “Dubbed by the Committee to Protect Journalists as the single deadliest event for journalists in world history, the Nov. 23, 2009 massacre claimed the lives of 58 people- including at least 32 media practitioners- who were part of a convoy led by the wife of then- Buluan vice-mayor and now Maguindanao Gov. Esmael Mangudadatu… A total of 197 suspects were initially implicated in the massacre, including members of the Ampatuan clan…” I can relate this article to the movie I’ve been reflecting on because both have stories of inhumanity wherein multiple cases of murder were noted. Putting back the pieces in reality, it’s gratifying that until these days, there are people who are still working to solve the alarming problems our country (or even the world) is facing through. Faith keeps the positivity from within. It guides us to endure the pain that we’re feeling so nothing would be impossible because better outcomes could have been waiting.

Just as how the call for humanity among victims of injustice has been fought for until the end (of the movie), the same process might happen with this issue of Maguindanao massacre only if there’s one or some among us who would take the risk of starting the change we wanted to see and continue the fight through our nation’s unity. It’s not all about a matter of counting the times one has fallen but on the ways one has gotten up.

I had once heard of a quote around UP, and it says: “Rise over run. If you must die, you die fighting!” So do I, so do you. We can all make a difference and attain the state of equilibrium without compromising the value of humanity so we’d live outright what defines dignity.

Categories: Societal Issue | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.