Posts Tagged With: forever

Marahil Mahalaga Ka

Hindi isang routine ang buhay. Kung labag sa loob mo ang linyang kasasabi ko lang, baka nga nabubuhay ka sa routine; pero hindi pa rin ito ang buhay. Pakiramdam ko kasi’y walang halaga ang paulit-ulit at nakakasawang sistema. Kaya nga siguro maraming nalilito maging iyong mga kabilang sa masang sumisigaw ng pagbabago.

Hindi nawawala ang pagbabago. Patuloy ito sa pagpuksa ng nakakairitang plaka na tila ba isinusumbat sa’yo na hindi ka makaintindi. Kahit na maintindihan mo, iiwan ka rin naman ng lumang istilong tinangay ng panahon. Lahat naman kasi ay pansamantala. Walang forever ba ang nasa utak mo? Tigilan mo ako.

Hindi nakukulong sa ilang pahinang depinisyon ang salitang maaaring bitiwan ng isang tao. Ang punto ko lang naman, bakit pa kailangang pag-aksayahan ng oras ang mga bagay na hindi naman pala sigurado? Oo punto ang tawag sa pangungusap na ‘yan bagamat nagtapos sa tandang-pananong. Ayoko naman na sagutin mo ako ng hinulaan mong parirala o ‘di kaya’y ninakaw na talata mula sa katha ng iba. Ang gusto ko ay unawain mo.

Unawain mong hangga’t may pagbabago ay may pagkakaiba. Unawain mong ikaw ay hindi tulad nila. Unawain mong ikaw ay may kakaibang hina at sigla. Ikaw ay may sariling halaga.

What completes me, breaks me in the process sabi ko. Paano? Alam ko kasing hindi madali na gumising na lang isang araw na okay ang lahat. Walang okay lang, sarkastiko. Nangangarap tayo. Ang pangarap kasi ay hindi lugar na magagawa mong pasyalan kung kailan mo gusto. Hindi ito laruan na itatapon mo sa nilalangaw na tambak ng basura kapag pinagsawaan. Ito ay paglalakbay. Nariyan na tamarin kang lumakad sa kung anumang dahilan. Nariyan na ma-excite ka, tumakbo, ayun nadapa. Nariyan na sasabihin mong ayaw ko na pero ang kailangan mo lang pala ay ang magpahinga. Mabuti nga at nabigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng sarili mong lakbay. Nakakahiya naman sa ibang nilumpo ng nanggigipit na kalupitang kaakibat ng buhay. Itong hiya na ito ang nagpakapal ng mukha ko. Ang kahinaan ng iba ang ginawa kong sigla. Tila ba itinuring kong makina ang aking sarili upang magtrabaho hindi para sa sarili kong kapakanan; kundi para sa ikabubuti ng nakararami. Corny? Bahala ka. Para sa akin, isa itong sentimental na pangakong kailanman ay hindi ko iwawaksi. Kaya nga ganito ko na lang ipahayag kung gaano ako nasasaktan habang binabaybay ang peligrosong daan tungo sa kinabukasang siguro naman ay may hitik na bunga ng ating pinagsisikapang ipunla.

Madami akong isyu sa buhay. Halos lahat ng detalye ay iniintindi ko hangga’t mamaya, wala na pala akong oras para intindihin naman ang sarili. Alam kong ito’y mali. Anong klaseng pagpapahalaga ba ang maibibigay ng isang tao kung wala siya nito? Hayaan mong hanapin ko ang sagot mula sa mabangis na mundong kinabibilangan ng aking anino. Nakalahad ang palad ng naghihikahos na pulubing hindi mo alam kung kailan pa huling nagkaroon ng laman ang tiyan. Nakatulala ang manggagawang lugmok sa trabaho umulan man o umaraw na nadaya na pala sa kwentahan ng sahod. Nakapanlalambot ang istorya nila at ng iba pang mga kasama… silang mga biktima ng pang-aabuso ng dayuhan o ng kapwa Pilipino. Hindi mabibilang ang mga mensaheng nais iparating ng mga kaganapang hindi malutas. Nasa loob pa pala tayo ng giyerang ginagamitan ng basyo ng balang tumupok na pala sa napakarami nating mga kawal. Anong silbi ng ipinaglalaban nating mga aktibista kung patuloy palang nagaganap ang iba’t ibang uri ng karahasan sa paligid? Isang routine na paulit-ulit tumatatak sa nakapaninibughong kasaysayan ng pinaghalong tamis at pait. Isyu ko pa rin na hindi tayo malaya.

Ikaw, na bumabasa nito, ay mahalaga. Pinili kita kaysa iba. Pinipili kita higit sa anumang luho. Pipiliin kita sa aking pag-iisa, sa tuwing ako ay may kasama, kapag ay ako ay pagod, kapag ako ay inaantok, kapag ako ay nalulungkot, kapag ako ay natutuksong itigil na tingnan kita bilang mahalaga.

Sumusulat ako hindi mula sa ideolohiyang ipinipilit sa akin. Sinusulatan kita dahil marahil mahalaga ka.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

A Game of Juggling

Through a student’s perspectival world…

If you were to pick one to let go: between social life, good grades, and sleep- what would it rather be?

It’s quite hard to choose. At first, I’d tell you I am willing to let go of sleep for a cup of coffee and a bite of apple can attest to that; but honestly, whenever I get back to bed, it feels like a promising forever.

Perhaps I swear to God, I am never letting go of my good grades! Oh mighty heavens. Shall it be the moment of truth? A moment that tells me to pick my social life and throw it… to far, far away. I can’t. Now that it gives me the enjoyment of a company and the achievement of a particular goal, more than a chunk of academics, I can finally taste the sweetness of defeat and the spice of fulfillment.

Look, I understand if nobody cannot really understand what I am saying right now. My mind is so full. So do my soul.

My point is, who really cares of what we are going to choose among these three significant aspects of our lives? Does anybody even show some concern unto you deciding what’s right? Is there something that is really right? How can you distinguish? As for me, as long as I know I love what I’m doing, I cannot go wrong. It might be different from the views of others, but this is me and I’d hate not to stand by it.

I choose good grades. I dare to socialize. I can’t truly abandon sleep. Only if I can juggle them all too well, then I don’t have to worry insanity and stuffs. The thing is, I am far beyond the master of this game which life has been offering me. Ask me, I play. I can’t guarantee you that I will ace this battle; but remember that as much as my chances of losing this, is the amount of opportunities that I can actually win.

Sure win. Just with the fact that I learn while I explore and discover the tricky things, I am telling you guys I’m going home a victor. I’m taking home the bacon. Hail me as champion for I played a game I haven’t been familiar with; yet I tried. I succeed.

Categories: Daily Post, Part of Me, Reflection | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

A Love That Stays Forever

Image

In memory of the noble Shirley Temple. (This post is not all about her but I find it as a way to put some touch of her quotable line into an account that I’m going to share this time.)

There’s nothing like real love. Nothing.

Based on the paper that is written by a professional degree holder I’ve read about De-Psychologization of Love, here comes Alain Badiou’s Conditions in a Philosophy course, quoted in the first page: “The relative poverty of all that philosophers have said about love, I am convinced of that, is because they have tried to explain it through either psychology or theory of passions”. – wherein it takes a lot of time and effort to catch a glimpse of how love is defined in one of the most critical sense. True love, I’ve learned is not: 1. Classical which separates two persons from being a compensation of one another. 2. Romantic which is centered on one’s self trying to dominate the other person. 3. Child birth being the primary motivation disguised as Eroticism which devaluates the meaning of family emergence.

What captures the truth in love is by being ‘Two’. Love is built from the differences where a man and a woman find each other… Love is nothing other than an exacting series of enquiries into the disjunction, into the Two. Disregard all these texts starting from “Based on the paper…” until “… into the  Two” because for now, I do not use it as a point of view.

To my one and only Dear Family,

Everything I do, I do it for you.

Lolo and Lola. Do you have an idea of how much you give me strength? Perhaps I also cannot measure but I can feel it whenever I struggle against the raging storms that scare me. I manage to pass through darkness because I know that the light I can gather will brighten up your days.

Dad and Mom. Do you have an idea of how much you keep me going? Perhaps I also cannot measure but I can feel it whenever I skirmish getting up from stumbling. I handle myself to overcome the fears that might obstruct my vision of you being proud of me.

Tita. Do you have an idea of how much you trigger me to be hopeful? Perhaps I also cannot measure but I can feel it whenever I stay still spite of rejections. I stand across the whirling winds and ‘carry on’ for I don’t want you to see me weak, for I don’t want you to sense it.

Ivan, Romson, Angel. Do you have an idea of how you motivate your Ate? Perhaps I also cannot measure but I can feel it whenever I wake up and say ‘never quit’. I used to seem tough to sustain each stride I take today because it is my gift for you to experience a better life tomorrow.

I hope you all understand that there is some point in our life when I have to be apart from you, the people who matter to me the most; but that does not make me love you any less. I don’t always want to show you a vulnerable side of me because I don’t want to share this pain that I endure right now. It feels so sad to be alone but I never tell you. I never tell you I cry every night; instead, I answer your calls with a laugh. I don’t usually tell you I am tired, and sleepy, and hungry; instead, I tell you I’ll take a rest later. I cannot tell you that I failed a quiz; instead, I spend more hours to review my notes. I will not explain to you how hardly it takes me to get my tasks done; instead, I let you think I enjoyed them. I may not describe you how frightening it is for me to face some situations; instead, I go to church and pray. Those are the things I do everyday to take your worries away.

Let us believe that our sacrifices are making sense little by little. ‘Be the good girl I always have to be’ is the line that flashes towards me. God is with us facing the trials. He doesn’t just make them lighter loads for us, but He joins us against all odds. I ask Him, not of any amount, not of any gadget, not of any boyfriend. I ask Him to tell you that I temporarily miss you. I ask Him to show you how much I Love You. I ask Him to guide us as He never failed to stay with us in good times and in bad times. I ask Him health and safety that we may all continue living our lives to the fullest. I have yet to show you how grateful I am to nurture this kind of love inside of me- the world of no condition and of no hesitation that I will forever prove you… that each of the member of the family I belong to… plays a role of significance in performing a legendary story on this stage of nothing but perfect fantasies fused into reality.

The day will come when financial concerns won’t bother you anymore; when the house of your dream becomes our home; when old furniture will be replaced with ideal ones; when we can be supplied completely by material things we both need and want; when working is no more an obligation for I must pay you with comfort; when we may be able to help other people, too, in their circumstances and help raise themselves the way we strive for ours. Amid all these, we shall never cease to praise our glorious God.

Someday, dear family, we can live happily… ever after. I offer to you a love that stays forever.

Categories: Part of Me | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Hey February

Hey February

I don’t actually know what to say. I don’t assume for anything but I expect an overload of awesomeness for this month, and next month, and next, next, next.

Categories: Template | Tags: , , | Leave a comment

Two Nights Left

Two Nights Left

These are recent photos of me. Two of my boundless number of ‘selfies’.
It’s time to realize that my comfort zone is not an area where I can stay forever (though the pictures aren’t necessarily correlated with my sudden realization). I’ve gotten Two. Nights. Left. living my 536458931st second. And after that, I’d have another year to rock on.

Usual quote: Live. Laugh. Love.

:”>

Categories: Part of Me | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.