Posts Tagged With: freedom

Broken-hearted ako.

…kasi hindi nagkatuluyan ang mga karakter na binuhay ko sa ginagawa kong kwento.

Nakakaasar dahil sabi ko nga, “The process is self-consuming… dahil bago pa man mabigyan ng kulay ang mundo niyo, napaglalaruan muna ang damdamin naming manunulat.”

Ang isang manunulat ay guguhit ng istorya na malapit sa puso niya. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng sarili sa mundong siya mismo ang lumikha. May mga kabanatang dadalhin ang mga mambabasa, tagapakinig, o manonood sa katumbas na pakiramdam kung paano nga ba ang umibig. Mayroon din namang kabanatang ipaparamdam sa kanila nang paulit-ulit ang sakit ng bawat pagkabigo. Higit sa lahat, bago ihain ang mga emosyong ito sa iba, nabugbog muna ng tamis at pait at pinaghalong timpla ang kung sino ba ang gumawa ng teksto. Sino ba ang unang nakaranas nito?

Akala ko noon ang pagsusulat ay napakalaya… tipong patuloy lang akong magbubukas ng pinto sa napakalawak kong imahinasyon na lalong nagpapaliit sa mundong ginagalawan ko. Ang pagsusulat pala ay isang sumpa. Kagaya ngayon, hindi ko sigurado kung may patutunguhan ba itong paglalahad ko sa kung paano binabago ng pagsusulat ang pananaw ko sa buhay. Saan ako dadalhin? Hindi ko alam.

Sa kabila ng napakaraming tanong sa aking isipan na hindi ko matuldukan, akin muling bubuuin ang mga pirasong kung saan-saan ko natatagpuan. Palagi ko pa rin tatanggapin ang mga bagong kwentong dapat maibahagi naman sa iba sa pamamagitan ng aking pagsasalarawan. Eh ano kung masaktan.

Eh ano naman kung hindi pala tayo.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hanggang Sa Muli

Ito na marahil ang unang post na ginamitan ko ng diskursong Tagalog; ngunit hindi ito ang nag-iisang post na gagamitan ko ng puso. Gusto kong maiba naman ang atakeng aking gagamitin upang maipahayag ang bugso ng aking damdamin. Sumusulat tayo hindi dahil inutos, hindi dahil pinilit, at higit sa lahat… hindi dahil upang magmalaki.

Ako ay isang manunulat hindi lamang dahil ito ang napili kong trabaho, kundi dahil ito ang aking buhay.

Naaalala ko pa ang mga lumipas na taon kung kailan ko ginugol ang aking kabataan bilang isang indibidwal na sanay na mag-isa at nabubuhay nang hindi humihingi ng kahit anong panahon mula sa kanyang mga kasama. Masaya ako dahil akala ko ay malaya ako sa ganoong sistema. Sa pagdaan ng ilan pang mga kabanata, aking napagtanto na may kulang pala. Bagamat hindi sa aking pagkatao, may kulang pala.

Ano ba ang kulang? Gaano ito katimbang upang magdulot ng epekto sa akin? Hindi ko kayang sagutin. Ako ay namamangha sa kung paano nga ba pinahihintulutan ng pagkakataon ang bawat pagbabagong maaaring maganap sa loob ng pahinang bumubuo sa nobelang alam kong akin.

Noon, sumusulat ako sapagkat kaya kong gumuhit ng sariling mundo. Ngayon, pakiramdam ko’y unti-unting nagbabalik ang bawat teksto na aking nailarawan. Mayroong parte ng aking pagkatao ang natatakot sa posibilidad na magkakatotoo ang bawat detalye. Labis na nakabibighani ang pagsasakatuparan ng pangarap na dati’y binibigkas lamang. Natatakot ako. Natatakot ako sapagkat hindi ko akalaing ang daigdig na pinaliit ng aking imahinasyon ay isang bulgar na pelikulang nagdidiiin sa bawat eksenang makatotohanan.

Magulo. Tulad ng aking kwarto kapag hell week, tulad ng aking buhok sa tugatog ng mahanging bundok, tulad ng aking malikot na pag-iisip. Maingay, tulad ng pagtibok ng aking puso sa tuwing maririnig ang yapak ng papalapit na banta sa aking propesyong napili. Malungkot, tulad ng pinaghalong init at lamig na patuloy na uusig sa aking konsensya kung ako ba ay nagkaroon ng silbi sa araw man o sa gabi. Mapanlinlang, tulad ng mga markang akala ko ay papasa dahil sa puyat at pagod na inabot. Mapanghusga, tulad ng bintang na ibabato habang patuloy kong tinatanong sa sarili, “Sapat ba ito?” Alam kong hindi. Hindi, kailanman, ako naging kontento.

Lahat na yata ng sakripisyo ay aking naranasan makarating lang sa inaasam na paraiso. Mabilis. Matagal. Madaming tukso. Ang paglalakbay pala na ito ay hango sa postura ng impyerno. “Sige, ituloy mo”, ang palagi kong sinasambit. Imbis na magsawa, kailangan kong masanay. Malupit ang hagupit ng bawat latigong katumbas ng pagkatalo. Mabangis ang mga naghihiyawang boses, nakabibinging katahimikan, at nagpupumiglas na kaluluwang nais kumawala sa rehas na nagkukulong sa kung anuman ang sigaw ng karakter na binuhay ng nag-aalab na apoy ng pakikidigma.

Malalim. Ang pinaghulugan ng aking ipinaglalaban, ang mga salitang akala mo hindi maiintindihan, ang pares ng matang nakikiusap sa paglabas ng katotohanan, ang sugat na dulot ng digmaan, ang hukay na nag-aabang. Isang maling galaw at “patay ka!”.

Mayroon pa ba akong dapat katakutan? Nasindak nang paulit-ulit, isang ritmong sumusunod sa musika ng daigdig. Mayroon pa ba akong dapat pagdudahan? Nasilaw sa makulay na palabas, isa palang pagtatanghal ng masasayang payasong sa likod ng entablado’y may mga luhang nakalulunod. Mayroon pa ba akong dapat sukuan? Nasaktan ng matatalim na sandatang ibinabato ng hindi naman lubusang kilala… sino ba sila? Ano ang ginagampanan ng mga elementong ito upang magpadala na lang ang sinuman sa agos ng walang patutunguhan? Hindi dapat. Hindi dapat sagutin ang mga tanong na wala namang kwenta – walang kwenta sapagkat nakasuot sila ng maskara. Hindi pala talaga ako nagtatanong kundi umiiwas. Duwag! Walang silbi ang umiwas sa responsibilidad na dapat ay pinagsisikapang tuparin.

Walang tigil akong pumipindot sa pagtipa ng aking keyboard dahil umaasa akong may mararating ang artikulong sinimulan kong kausapin. Ayaw nitong matapos. Ayaw ko rin, ngunit kailangan na.

Kailangan ko ng bumangon mula sa lugmok na istilo ng pakikibaka. Hanggang dito na lang muna. Sana bukas ay may mapatunayan na.

Hanggang sa muli.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

I Myself Choose the Meaning They Have

Jean- Paul Sartre’s claims on Existentialism appear to me as evident proofs inhabiting such ideas that can make certain people believe about the knowledge on existence; yet it still bothers me that it somehow opposes what I’ve believed since I acquire the consciousness of confirming what is true for me. I remember the line Not that we believe that God does not exist, but we think that the problem of his existence is not the issue– definitely, this sounds agnostic but that doesn’t keep me from reading. It actually makes me think deeper and hold on to every argument that is thrown, without losing my faith and sense of wonder.

There are two standpoints presented: Christianity and Positivism- whereas both conclude something that is different from Sartre’s assertion. Christianity says that ‘Man has been created in the image of God’ supported by the statements ‘Man is nothing by himself; he owes everything to his Creator’ and ‘Man has special status before all other creatures’. This is countered by Sartre, saying that ‘Human being is the supreme and sovereign reality; there’s no pre-determined essence and he makes himself freely through his activities’. Positivism says that ‘Man is an end itself, a supreme value’ which establishes that ‘life is continuous and earnest act of worship’. This is countered by Sartre, saying that ‘Man, is by nature free, and still to be determined’.

Given the polarity of views, I honestly feel like floating due to the strength of their convictions; but it has not caused my own beliefs to falter. For humanism, man is real and there’s nothing above him that no reality can be any higher. From an existentialist point of view, man is never to be taken as an end for he is still to be figured out. Man is who gives rise to his own values. What makes him exist is the mere fact that he is self-surpassing; wherein he is free outside of himself to project, to lose, to pursue transcendence, and be the heart of it. In this perspective, the universe is full of human subjectivity, total freedom and inevitable responsibility. Perhaps absolute individualism is what it tells that matters, individual and social aspects must be weighed in and get accommodated.

Humans always aim for the better. Nothing can be better for him unless it is better for all. We are supposedly conscientious individuals that as we discover ourselves is the moment we also discover others. Are there any choices left with us? Terms are easily defined but they get complicated in the process. Thus, what makes man a universal concept? The decision is within us. We are condemned to be free. Consume our lives constructively.

Isn’t it that Man is nothing else but that which he makes of himself? Thus, I stand still. Existentialism, humanism, positivism, Christianity- I myself choose the meaning they have.

Categories: Reflection | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Metamorphosis of Love

SAM_9567

Life is not a series of chances but a series of choices.

A heart usually portrays the essence of love, of Romanticism, of people’s involvement in a relationship that demands commitment, trust, and loyalty; but a heart might mean a different thing that tries to incorporate a wider and deeper understanding of how love actually exists in a person’s life- where happiness stays and grows from within. However, the butterflies signify metamorphosis- an agent of change that persists to survive in this world.

Just because you want it, doesn’t mean you can get it. Destiny is not carved in stone because it is something you have to create on your own. Beyond the freedom set upon the spark of divinity that’s given from the very start, you get a life… full of uncertainties, doubts, and risks. You endure a battle and insist to win for you think of the importance of the things you love is what truly matters. But, is it really worth the fight? Do you deserve to fall in love that depends from the intensity of the presence of others? Does reality have to seem so vague that you associate real joy from the attachment you get used to? Is it then fair to blame circumstances when you lose yourself while finding the significance outside of it?

Perfection is imaginable yet it is not possible. It cannot be achieved. It is so unfair to expect something that goes too high enough to disrupt your view of reality. You accept the love you think you deserve that you eventually fail to realize that what you’ve been seeking for the whole time is already in front of you waiting to be held on for so long. You miss the chances that are reserved for you while chasing for the ones you desperately hope for. You end up undecided, left out unfulfilled. Is that what is considered as happiness? Of course not. You commit mistakes just like anyone else. The bottom line is, it might be too late to catch up with failures. You learn to let go.

What you believe keeps you going, isn’t it? What you believe is what triggers you to remain intact with your goals in life. You often accompany it with the thought of being extremely in love with something else. So when it is gone, the happiness fades away. That is what happens in a heart that is filled with butterflies. There are things, there are people… that will come and leave. Some will stay and others are meant to go away. Permanence is rare. Definitely, there are things that are bound to visit you temporarily. There will be a moment in your life when your actions are transformed into regrets. It makes you unsatisfied. Will things ever be put in their proper places? Yes. You just have to explore a great sense of being alive and discover that happiness is not all about romantic love, or gifts, or committing to someone, or keeping a promise- but about the innovation and development you attain while enduring the pain you receive and being passionate about your principles no matter what, each day.

Happiness is a choice yet so difficult to stand by it. Love freely. Who cares to give it back?

Categories: Feature Article\, Inspire, Reflection | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

A Cradle for Vision Fuels the Tank on Mission

Who told you it would be easy? Nothing’s left in this fast-paced world for you to hold on; but because you believe that there’s something else to hope for, it becomes harder for you to just let go.

SAM_9415

 

What is in my mind right now? A lot of things. A thousand or millions of thoughts that eventually filled up the space of my being, enough to make me feel so full of flattering emotions and uncertain feelings. I couldn’t blame the rainy weather today. I couldn’t blame the suspension of classes. I couldn’t blame the moist air. I couldn’t blame the nostalgic view in the window. I couldn’t blame the deafening silence. I couldn’t find anything to blame for why I am this way.

I don’t think I was born exactly the person that I am today. Perhaps the time, experiences, and people’s influences have been contributing to the kind of human that I have become but I’m definitely not so sure how they changed me. Have I really changed? Here I go again with my philosophical questions, trying so hard to answer the inquiries that I know will never suffice. Questions welcome another questions for answers are just merely objects that are supposed to make me feel safe, unmoved, and at peace for a moment. The truth is, I never felt enough.

How do you see me as an individual in that photo? Your perception might be different as mine but I don’t care, really. What matters is that you actually paid attention to it at some point.

Free, empowered, and brave- these may be enough for me to step into real wild world. I feel like I am capable of surviving. I feel like I can conquer whatever struggle it is that will block my path. Well, at least, I have the feels. Although we all know that a man can be invincible but no man can defy imperfection, I still believe that if one spends his/her own life as the power to fight, this man is definitely immortal. The man can die but the flashes of its dynamism will never falter.

Oh good heavens, where did I find the guts to type these words that can eventually lead its readers to confusion? Because it is only through deep words that I can express the slightest closeness of my true sentiments to what I really meant.

There are times that I actually want to cry things out but no tear comes out of my eyes. It crushes me inside. I dare to smile to distract myself from entertaining insanity. There are times that I actually want to give up my only hopes but my dreams won’t accept my proposal. It brings out the guilt out of me. I dare to continue my plans or reinvent if possible. There are times that I actually want to just shut my brain from thinking but as before I can fully close my mind, there’s this little voice inside my head that disintegrates every single drop of doubt. It wakes me up each time I nearly sink my soul into a nightmare of failures. I dare to get up and fall even more madly even at the most futile ideas which only myself knows can keep me moving. Everything, to me, is paradoxical. What kills me makes me realize that I actually have a life to live, with that burning passion in my heart.

Do you get it, somehow? That a person’s struggles are truly the ones that aid to fulfill one’s goals. If we never had the struggle, wouldn’t you think we’d be able to appreciate the details of triumph and victory? I reflect. Please take note that I am trying if not for myself, then maybe for the ones I love the most.

Now the bottom line is what is so special in this life that I can be able to endure all these mind-boggling, soul-draining, heart-drifting challenges? If you can’t imagine myself saying these lines, try to incorporate them to yourself. What is it that pushes you to go on, amid the doldrums or even amid the monstrous storms? Is it your money, your gadgets, your foods, your books, your accessories, your clothes, your mansion, your car? How hypocrite we are, then.

As for me, what urge me to stay are reasons, I expect, only myself can understand. Will you believe me if I tell you I hold on because of the world itself? Philantrophic, isn’t it? Honestly, I am not the best person to promise things that are purely for the sake of others. I am giving it a try because I guess this is what makes me feel worthy to carry on, to share with you the air we breathe, to share with you the shades of sky, to share with you the rhythm, to share with you the company, to share with you the boundless treasures on earth. I’ll never tell these things to you. Laugh at me, it’s fine; but I’ll really never tell these because I want them done rather than chanted.

A Cradle for Vision Fuels the Tank on Mission is the title of my post mainly because I have a very large home that exists as spot on the universe that I can embrace as a cradle for the fruits of all our sacrifices, and the tank simply symbolizes ourselves. What substance do you want it contains? For me, I want it love. If I hated all of you, then I wouldn’t spare a moment of my existence trying to figure out what it means to be alive- what it takes to live for myself and what it takes to live for the significant creations that inspire me to look at things with wonder.

Could I ever make things happen? I can never fail this, so I must.

Categories: Inspire, Part of Me, Reflection | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Equilibrium

Here I go again. Tonight, I am willing to share to you an article that I have written a couple of months ago. It is composed of facts and opinion stated by me. It is about citing some insights that I think could have been remarkable within the noted movie. Honestly, this work of mine had received a not-so-high score due to some grammatical errors and some statements ambiguities; but I’ve decided to post it anyway because I believe I have learned. It’s the thought that counts! I offer to you my sincere apology on anything that you might find misleading. How I wish I could have written it better but I chose to preserve its original form to look back and see how I used to understand things. Here’s to a young woman and the others who aspire to be motivators of improvement.

Have a happy weekend.

 ‘Equilibrium’ : Film Insights

equilibrium-99_resize

Photo Courtesy : http://www.tboake.com/443-equilibrium-f2009.html

What does it take for the world to attain the balance that they need so nothing could ever go wrong? Do they really have to sacrifice the purity of mankind for the sake of one’s personal intentions? Why do others have to be blinded by rude societal disposition? Not an answer could register in my mind as I witnessed the first few parts of the movie we’ve watched- ‘Equilibrium’; but as the story started to roll down the consequences of the events, I then realized that even the things we’ve thought would be the smallest… might sometimes be the biggest contributor of change not just to one person but to the dependent generation.

As I recall, the movie started through an action series which exemplifies skills in attack and defense. Opposing troops of armed men exchanged their bullets and it was obvious that the other team is losing due to the strength and tactics of its opponent. It took me some minutes to absorb what has really been happening. Into my surprise that the reason behind the killing is the victims’ disobedience to the highly-implemented rule which prohibits everyone to feel emotions! Freedom was nowhere to be found. It was being murdered by a capsule- being taken like a dietary supplement on regular basis. There’s no way for an escape especially to those who think they were weak and powerless; while death was the doomed cliché to those who have tried to fight against the misleading laws of unjustified governance. The idea of the institution officers who have probably agreed on this condition, might as well in my opinion, seemed to be stupefied by their selfish ambitions. How on earth could anyone be legally permitted to exploit the rights of the people to deal with emotions and express their feelings? This is unimaginable in reality.

This is why I found it hard to finally get over unto the movie’s extent since it was my first time to see it and to be exposed into that kind of irrationality (though I’ve watched movies before that were a bit similar to this). On my perspective, the film-makers made it through such an ‘eye-opening’ point of view. Coming up with this quality of story amazed me for it doesn’t just showcase something that is unique. It is a collection of genuine facts summoned together to be able to establish a film that leaves a mark to its viewers. Considering the situational cases that we have today in our society, the message that the film has been trying to imply is useful for it could increase the viewers’ awareness about mindlessly degradation of human dignity (in any way that it is being actualized) and how it should be countered. Based on its impact to me, I might say that ‘Equilibrium’ has this inspiring feature which could uplift spirits of either young minds or mature ones to continue fighting in spite of the risks that wait. For me it’s like standing for my principle or not standing at all. ‘Not standing at all’ because the choice is within ourselves. The best is about to be attained not because righteous people choose to be with who is strong at the moment but they choose to be with who ought to be strong, instead- and those who ought to be strong are those who never quit to follow the right path.

Citing one of the evidences, I am still reminiscent of that Maguindanao Massacre. The issue beneath this clutter of words keeps haunting me though I am not personally involved… and this clipping in the newspaper caught my attention: Janvic Mateo. (2013) Arraignment of Maguindanao massacre suspects set on Wednesday: Manila, The Philippine Star News. Good news! Justice may finally arrive after the reported death of the people. “Dubbed by the Committee to Protect Journalists as the single deadliest event for journalists in world history, the Nov. 23, 2009 massacre claimed the lives of 58 people- including at least 32 media practitioners- who were part of a convoy led by the wife of then- Buluan vice-mayor and now Maguindanao Gov. Esmael Mangudadatu… A total of 197 suspects were initially implicated in the massacre, including members of the Ampatuan clan…” I can relate this article to the movie I’ve been reflecting on because both have stories of inhumanity wherein multiple cases of murder were noted. Putting back the pieces in reality, it’s gratifying that until these days, there are people who are still working to solve the alarming problems our country (or even the world) is facing through. Faith keeps the positivity from within. It guides us to endure the pain that we’re feeling so nothing would be impossible because better outcomes could have been waiting.

Just as how the call for humanity among victims of injustice has been fought for until the end (of the movie), the same process might happen with this issue of Maguindanao massacre only if there’s one or some among us who would take the risk of starting the change we wanted to see and continue the fight through our nation’s unity. It’s not all about a matter of counting the times one has fallen but on the ways one has gotten up.

I had once heard of a quote around UP, and it says: “Rise over run. If you must die, you die fighting!” So do I, so do you. We can all make a difference and attain the state of equilibrium without compromising the value of humanity so we’d live outright what defines dignity.

Categories: Societal Issue | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

An Essential Outlook

“I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the sun, one’s feet moving forward. There were many dark moments when my faith in humanity was sorely tested, but I would not and could not give myself up to despair. That way lays defeat and death.”

Long Walk To Freedom

Nelson Rolihlahla Mandela

(1918-2013)

Categories: Famous Lines | Tags: , , , , , | Leave a comment

Failing is not an option. Courage is.

Before this day ends, I want to express how grateful I am for it has really been a blessed one. It’s not perfect- that’s how I loved it! The title says it all. I would not be making this entry longer than my previous posts because all I wanted to do now is appreciate everything that has happened today (Most of them are just too personal to brag about). Now that another week has passed- and yes, thanks be to God for survival, I am more determined to keep going; Especially, that weekend is coming and I would be pleasured to make the most out of it.

I guess I should elaborate the title well for other people to understand what I meant with that tweet of mine few hours ago. Failing is not an option. Courage is. Nobody hasn’t failed. Nobody hasn’t committed a single mistake. I know as a-matter-of-fact that each of us had stories to tell regarding how bad we felt at some point in our lives. We all have those moments wherein if there would be a ‘delete button’ that allows people to forget the bitter past, then we could have pressed it. Also, everyone has experienced a moment unto which we could have wished to freeze the time and preserve that memory forever. Life is a game- it is playful yet sometimes unruly. We always have to play it hard. Otherwise, the next day we’d regret about the chances we just let to pass.

Image

This photo is a screen capture snipped from the movie ‘A Cinderella Story’

P.S.

Rest in Peace Nelson Mandela. You are such an epitome of courage against adversity. You showed the world something which doesn’t come from mere mediocrity- by choosing to live a life with honor, with dignity. Thank you for reminding us the value that lies beneath freedom and standing for our own principles which can be justified only if we free ourselves from the tyranny of custom. Your physical presence might be gone, but your great contributions shall live forever. God bless you, great man!

Categories: Daily Post | Tags: , , , , | Leave a comment

Men in Bulletproof

Image

“It’s hard to wait around for something you know might never happen; but it’s harder to give up when you know it’s everything you want.” –Anonymous

I honestly messed up a little today that it is difficult for me to enumerate all the things that I had trouble with. ‘Lessons learned’, as usual. These circumstances weren’t totally destructive to a person’s life. Definitely I complain and rant less as time passes by not just because people around me were too busy to listen, but because I do not find the use of these unessential things in my daily living. Nowadays, I’m trying to focus on what else I can do rather than regret what I could have done in the past- this is it for this day!

The photo is a depiction of my future self; although I considered that ‘that dream of mine’ is already being lived, I am still looking forward that I’m going to make it happen for real (as a professional) when time comes, with God’s grace. This article that I post today is actually about “Campus Journalism: Championing Ethics in Social Media” that I wrote back when I was in high school (Although there were lots of errors and ambiguities that can be found if I actually proofread this from a collegiate viewpoint, I still chose to preserve the way I’ve written it when I was younger). For me, it’s worth sharing because I believe that this is a tiny but sweet appreciation to our passionate young journalists- which can also apply to the role of adults whose expertise is Journalism.

Men in Bulletproof

“… As in war, it is easy to be a sniper and kill somebody from a long distance since the target is not aware of the sniper’s presence until the last minute…”

[quoted from: Responsibility of social media UGNAYAN By Manny L. Garcia (The Philippine Star) | October 28, 2012]

Freedom is a once-in-a-lifetime privilege we were all given access to. As a Filipino under the rule of a democratic country, I inhabit so many chances of expressing myself. Speech communication, public speaking, broadcasting, recitals, and much more. With these actions being disseminated through the public, I should be held responsible enough to face the consequences that lie ahead. Some skills I could have acquired might be listening to sounds few could only hear and viewing such scenes nobody else sees. This is something special because I am a campus journalist.

Internet. Television. Radio. Mobile phones. Four resources out of a myriad count of devices from which updates and information were being looked at. For positive instances, it could either be the root of knowledge, source of inspiration, or means of entertainment to most of the people- but everything has been set with limits. Reflecting on how I perceive a dimension of what is being viewed by the public was just the half of the actual situation. Reminiscent of the ‘Amalayer’ girl’s viral video wherein it garnered higher views on Youtube than the posted videos of their interview on what has really happened. Mon Tulfo’s encounter with Raymart Santiago with his wife Claudine Barretto in an airport wherein the riot between the opposing camps was being recorded yet it is not everyone who knows what happened before the altercation. Posted videos of a traffic enforcer berated by a motorist, and a restaurant cashier being assaulted by a man because of a mistake in asking him his food bill.

Our society has its values slowly depleting. It is a fast-paced world where judgments come hitting from those who are one-sided, living just the half of the truth. Social networking can bring harm, too. While the issue has been depicted, jury is then dictated. Like shots of firearms on its speed unto an inquiry of thrown misconducts against victims of injustice.

As a Campus Journalist, I know what lies ahead. If others cannot be responsible by themselves, I am well-informed that I am skilled to take a lead in conducting them the guidance they need. Lines of defense are just there in case of morality degradation. It is the role of Campus Journalism to remain track in protecting the rights of our fellowmen and providing safety from threatened reputations. We are practiced as responsible citizens, who no matter what and no matter when could risk ourselves and spend our life in service of others. Stakes are risen and we must acknowledge the value in preserving the Human Rights.

Bullets may be fired but the endurance of pain is the strength that we gather from our fellowmen. Social media is a provider of hope and not of despair. Campus journalists boost morality and make them realize what defines dignity. We are the Men in Bulletproof.

Dare to call us in case of emergency.

Categories: Feature Article | Tags: , , , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.