Posts Tagged With: look forward

Marahil Mahalaga Ka

Hindi isang routine ang buhay. Kung labag sa loob mo ang linyang kasasabi ko lang, baka nga nabubuhay ka sa routine; pero hindi pa rin ito ang buhay. Pakiramdam ko kasi’y walang halaga ang paulit-ulit at nakakasawang sistema. Kaya nga siguro maraming nalilito maging iyong mga kabilang sa masang sumisigaw ng pagbabago.

Hindi nawawala ang pagbabago. Patuloy ito sa pagpuksa ng nakakairitang plaka na tila ba isinusumbat sa’yo na hindi ka makaintindi. Kahit na maintindihan mo, iiwan ka rin naman ng lumang istilong tinangay ng panahon. Lahat naman kasi ay pansamantala. Walang forever ba ang nasa utak mo? Tigilan mo ako.

Hindi nakukulong sa ilang pahinang depinisyon ang salitang maaaring bitiwan ng isang tao. Ang punto ko lang naman, bakit pa kailangang pag-aksayahan ng oras ang mga bagay na hindi naman pala sigurado? Oo punto ang tawag sa pangungusap na ‘yan bagamat nagtapos sa tandang-pananong. Ayoko naman na sagutin mo ako ng hinulaan mong parirala o ‘di kaya’y ninakaw na talata mula sa katha ng iba. Ang gusto ko ay unawain mo.

Unawain mong hangga’t may pagbabago ay may pagkakaiba. Unawain mong ikaw ay hindi tulad nila. Unawain mong ikaw ay may kakaibang hina at sigla. Ikaw ay may sariling halaga.

What completes me, breaks me in the process sabi ko. Paano? Alam ko kasing hindi madali na gumising na lang isang araw na okay ang lahat. Walang okay lang, sarkastiko. Nangangarap tayo. Ang pangarap kasi ay hindi lugar na magagawa mong pasyalan kung kailan mo gusto. Hindi ito laruan na itatapon mo sa nilalangaw na tambak ng basura kapag pinagsawaan. Ito ay paglalakbay. Nariyan na tamarin kang lumakad sa kung anumang dahilan. Nariyan na ma-excite ka, tumakbo, ayun nadapa. Nariyan na sasabihin mong ayaw ko na pero ang kailangan mo lang pala ay ang magpahinga. Mabuti nga at nabigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng sarili mong lakbay. Nakakahiya naman sa ibang nilumpo ng nanggigipit na kalupitang kaakibat ng buhay. Itong hiya na ito ang nagpakapal ng mukha ko. Ang kahinaan ng iba ang ginawa kong sigla. Tila ba itinuring kong makina ang aking sarili upang magtrabaho hindi para sa sarili kong kapakanan; kundi para sa ikabubuti ng nakararami. Corny? Bahala ka. Para sa akin, isa itong sentimental na pangakong kailanman ay hindi ko iwawaksi. Kaya nga ganito ko na lang ipahayag kung gaano ako nasasaktan habang binabaybay ang peligrosong daan tungo sa kinabukasang siguro naman ay may hitik na bunga ng ating pinagsisikapang ipunla.

Madami akong isyu sa buhay. Halos lahat ng detalye ay iniintindi ko hangga’t mamaya, wala na pala akong oras para intindihin naman ang sarili. Alam kong ito’y mali. Anong klaseng pagpapahalaga ba ang maibibigay ng isang tao kung wala siya nito? Hayaan mong hanapin ko ang sagot mula sa mabangis na mundong kinabibilangan ng aking anino. Nakalahad ang palad ng naghihikahos na pulubing hindi mo alam kung kailan pa huling nagkaroon ng laman ang tiyan. Nakatulala ang manggagawang lugmok sa trabaho umulan man o umaraw na nadaya na pala sa kwentahan ng sahod. Nakapanlalambot ang istorya nila at ng iba pang mga kasama… silang mga biktima ng pang-aabuso ng dayuhan o ng kapwa Pilipino. Hindi mabibilang ang mga mensaheng nais iparating ng mga kaganapang hindi malutas. Nasa loob pa pala tayo ng giyerang ginagamitan ng basyo ng balang tumupok na pala sa napakarami nating mga kawal. Anong silbi ng ipinaglalaban nating mga aktibista kung patuloy palang nagaganap ang iba’t ibang uri ng karahasan sa paligid? Isang routine na paulit-ulit tumatatak sa nakapaninibughong kasaysayan ng pinaghalong tamis at pait. Isyu ko pa rin na hindi tayo malaya.

Ikaw, na bumabasa nito, ay mahalaga. Pinili kita kaysa iba. Pinipili kita higit sa anumang luho. Pipiliin kita sa aking pag-iisa, sa tuwing ako ay may kasama, kapag ay ako ay pagod, kapag ako ay inaantok, kapag ako ay nalulungkot, kapag ako ay natutuksong itigil na tingnan kita bilang mahalaga.

Sumusulat ako hindi mula sa ideolohiyang ipinipilit sa akin. Sinusulatan kita dahil marahil mahalaga ka.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Creeped Out Valentine’s

One of the toughest days I’ve ever had,

So help me God.

Those lines were the only thoughts that I was able to put into concrete terms as posted on my twitter and facebook accounts. Yesterday was full of hassles yet I don’t regret breathing, I don’t forget breathing. I survived anyway and most of all I managed myself. I managed to have my tasks done. I managed to live by the day. I managed to look forward for a rest when the night comes and eventually wake up on a beautiful sunrise. Perhaps it’s just too ideal but I liked it in some way that it could be an aid to keep me going and do better.

So I’m starting to recall what happened on the night of February 13. I was coping up with usual works both in school and in house. Well, I ate lunch and watched Penelope before I went back working. Procrastination is part of the process. I have five classes to deal with the next day, from 7:30 AM to 4:30 PM. In that case, I have to (at least) wake up before the clock strikes at 5 in the morning and take my daily dose of cold showers.

I thought I would be late in my PE classes for the first time because while on my way to school, vehicles were even more jammed. Lucky I was wrong because it’s our professor who came late for the first time. No, it’s not funny. I don’t like to be late either if that happened to me. The class reporters continued their very long discussions that already lasted for two weeks. I knew that we’re having a quiz when they finished. I was not able to prepare for it maybe because the notes as I could see were rigorous texts sticking on thick sheets. Ready or not, quiz started. I just answered the questions with all that I could. After that, I had a brunch in less than ten minutes. A friend chose to stay with me in the caf even if it meant reviewing along the offbeat notes breezing in… oh it’s Valentine’s Day. Some of the people would refer to it as S.A.D. representing Single Awareness Day (Who cares? I’m celebrating it for 17 years, by the way). Next class on Speech Communication coming in. Well, I’m kind of tensed whenever I’m thinking of the idea that I do not have any bloc mate; but since I really like our prof and her teaching styles, I’m kind of enjoying it, too. We had the lectures there and another activities that would keep bothering me as days got to pass by. It’s always like that. Flexibility is a must… versatility at its finest. From time to time, I’d have to update my personal and academic schedule in one.

I headed to JL Bldg. because I needed to have our research paper’s last chapter printed. Overpricing (to what I believe it is… because I used to walk near UC to look for  Piso Print Shops) was expected. Staple wires ran out, never mind. I was touched by a relief that I finished an output of one of the heavy papers we’re asked to write about. Next, I’ve had to stay in the library for an hour to please *note to self that I had to browse my Math lessons for the exam, though I couldn’t feel I’m prioritizing it. What’s the conflict going on between me and CRS during the time of constructing my class schedules? How on earth was I given history and math classes during holy hours? Practically, I couldn’t complain but I should feel grateful instead that I completed my units. I stopped pondering and went to CSS AVR for History class. I guess it’s in a good way that I ignored the urge of going to the comfort room because if not, it could have been too late for me to be informed that the room was moved to a farther building up there. I texted other classmates to tell them. We discussed stuffs and were given a bunch of readings (that’s not new to me anymore though it really costs me all the time). After that was the time to take the exam in Math. ‘Let it be’, I told myself. I found it something that was easy but was hard. Like, what? It’s always the feeling that I thought I knew what I was doing but I could have just been mistaken. Confidence was not always a good thing, you know.

I finished the exam in a few minutes, I think. So I hanged out with friends first. We bought some chocolate flower/ flower chocolate *whatever for ourselves. I felt cold, oh my. Then we went to the mall. When we got inside, we parted ways. Some went to the supermarket and the other went to see her boyfriend. What happened to me? I could finally pee. It’s almost 3 in the afternoon so I had to go back to the campus again. On the hallway, I saw another friend, Tyl complaining that her other friend, Agatha (whom I’ve seen near the gate as I entered) left because of their case study. So we’re currently the buddies. We stayed near CAC AVR wherein below of it is the Dap-ay and the view of the fair (CAC week) could be seen. Minutes passed and prof hadn’t arrived so I decided to put the papers on our green envelope downstairs. A pinch of boredom started to crawl on my nerves probably because of the lack of sleep and of the need for pigging out. Hormones aside, I could sometimes blame my vitamins. We looked among the items that were on sale. Tyl bought two books and when she’s about to put them on her bag, I heard her mention about the readings she just photocopied. She was right when she thought I needed the copies, too. (She had an embarrassing moment I wouldn’t tell.) We went to another building to get the readings I couldn’t describe more than being thick. I fell in line. Stairs seemed to be a long road at that time. After I’ve gotten my copies, we sat on a nearby bench for a while. She had classes to attend at 4:30 so I accompanied her to KA and I eventually went to the mall again.

I was on my way to the book store when I received text messages from Myca telling that she had her classes and those who have free time should already be in Dap-ay for the event preparation. I didn’t immediately respond because I was still wandering despite the fact that the crowd could even give a lot more stress to me. No, I’m not bitter. It’s just that I chose to have a different preference or mode of living on that nothing but an ordinary day. Yes, hearts day is an ordinary day. Although to some people, it’s the moment to show more love to their ‘special someone’. After thirty minutes, I had my phone ready for calls and messages then I went back to the campus. They were already fixing the settings. I put my bag on the chair and tried to help. The Bonfire Poetry Reading started exactly at 6 PM. The place was full of decorations, romantic lighting, grass field, rose petals and flowers, mattress, chairs, equipments, cameras, musical instruments, and ofcourse the bonfire. The event was really inspiring. Rather than feeling the tiredness I am bearing with me, I could feel a soothing essence the whole time… as I sat on the grounds near the bonfire. I could feel the intense performances. I could feel the passion of the performers. I clapped and smiled and laughed and fell in love as I sipped a cup of hot coffee. ‘What a relaxing way to end the day’, I said.

It was really dark when the program ended. I was alone and it’s quite frightening. The night was intimidating. The night reassured me of nothing. I never thought that there would be another tiresome moments. There were a lot of vehicles but none of them was suitable for me to ride on. My feet definitely brought me to a lot of places in Baguio City but I felt like there’s no hope of escaping the situation. I was really tired but I must not entertain this kind of feeling for I should reach home safely. I should be hard enough to contain all the happenings so I could separate myself from harmful elements, in any form. I was convincing myself the whole time that I could endure those hazards all by myself. It’s almost midnight and it’s becoming scarier. I risked to ride on a jeepney than having not to ride on anything at all. Nobody answered my calls. I was trying to forget all the negative possibilities that might occur on that wild night as I was keeping in mind that God is with me no matter what happens. I got out of the jeepney and I had to walk a distance. I was praying while I walked fast. I didn’t care about the curfew anymore. I just wanted to go home so badly. I held my phone. I gripped on my bag so tightly. City lights looked bright yet they were so far. My worries almost faded away but I could see an aggressive dog towards the street I’m heading to. It might chase on me anytime. Nobody would help me if I got bitten. Nobody was there whom I could share my fears with. A taxi came beeping on me (Oh Manong, where have you been?) and I got inside of it. It moved backwards as I pointed to Road 1 Extension. I didn’t care if he would get mad because it’s really for a very short distance. He asked why I was just standing there at the place where he had seen me. I answered him with all the truth that I was afraid of the dog. He was neither sarcastic nor annoyed with what I’ve said. It appeared to be like more of being concerned. Damn, I miss my family. No tears would fall.

The gate was locked. I shook it for chances that it might be opened or they would hear me. Minutes passed that all I could see was an enveloping darkness and I could hear the barking of the dogs. I climbed the very high sharp-edged fences. I might get hurt, I am not sure but that’s the only way I could enter. I threw my phone inside landing on the grasses, then my shoes, then my bag. I stepped on the grills and grabbed the branches of trees. I could be injured anytime or I could be blamed as if acting on a crime. I continued anyway I don’t intend to cause harm to anyone. I jumped. There I went rushing with my phone, shoes, and bag as I knocked to the locked screen door. Ate Shiela came over and opened it for me. She asked me why I came home late and I told her about the school activity. She asked me if I’m alright and I told her not too fine because I’m really tired. I was not able to fix my things anymore or even change my clothes. I was knocked out. I am alive, thanks be to God.

Next morning, I was about to go to the bath room but Ate Shiela came upstairs to ask me if I had seen her mobile phones. I just found out that they were lost since the night of thursday. It was shocking because we’re thinking that it’s impossible that they might be stolen from the ones outside. So the doubts were confined inside our house. I was afraid. Yes, I’m innocent. Yes, I have not done anything that’s wrong. Yes, it’s not my personal problem. But hey, it’s a serious case. Whatever the reason why her phones are lost is a threat to all of us here in this house. It’s either the same thing could happen to us or we could be blamed by the incident or simply because I could really feel that we’re all tensed and confused, especially the sadness that it had been bringing to Ate Shiela.

Valentine’s Day might not be as sweet to me as it did to others, but I was being trained to be more active in participating with what in life are real situations I shall get involved into. I explore a variety of the world’s dimensions and discover more about myself, about other people, and the linkages to our surroundings that form interaction and bind us together as one whole community… as one whole universe. If this is how I can be taught, I accept. I want to learn either the hard way or tactically. I just need my sanity.

Lord, enough for this day. Let us all heal our wounds first before an another bloody battle. Come join us in every struggle that we face, in every problem that we solve, and in every challenge that we continue to fight for.

Categories: Daily Post | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Holding On

Holding On

I believe there’s something else that is better than being the best… the desire for improvement and those who are deserving to achieve it.

That’s an Original Photo taken by one of my best friends. I was definitely happy there. Unlike now, I don’t know what to do with myself anymore; but then that doesn’t mean that I’m just gonna let go of the finer chances I may take. Sometimes it’s not too bad to show a vulnerable side of you. For me it’s being real perhaps later on, we should still look forward for brighter days ahead. Don’t expect anybody to bring light for yourself. After all, it’s all about ourselves and the principles we’ve been holding on for so long.

I might as well convince myself with this smile that could get real someday…

Categories: Part of Me | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.